Премини към основното съдържание

Заседание на Националния статистически съвет

Публикувано на: 08.06.2023 - 16:03

На 8 юни 2023 г. се проведе заседание на Националния статистически съвет – висшия консултативен орган в областта на статистиката на национално ниво.

На заседанието беше обсъден напредъкът по предприетите действия от органите на статистиката по препоръките от последната Партньорска проверка, която в България се проведе в периода 28 март - 1 април 2022 година.

Повишаването на статистическата култура на различните заинтересовани страни беше втората тема за деня. Беше подчертано, че НСИ отдавна работи в тази насока не само с настоящите потребители на статистически данни, а и с подрастващите и младежите  в България – организират се различни национални и европейски статистически състезания и конкурси за ученици и студенти, на които те се представят отлично.

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов запозна членовете на съвета с развитието на експерименталната статистика в България - една нова сфера в европейската практика, към която и страната ни е на път да се присъедини.

В дневния ред беше включен за разискване и бюджетът и ресурсното осигуряване за работата на Националната статистическа система.