Премини към основното съдържание

Дипляна „Наблюдение на работната сила“ 2023 година

Публикувано на: 07.06.2023 - 12:20

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите и респондентите дипляната „Наблюдение на работната сила“. Изданието представя описание на методологията на Наблюдението на работната сила - определянето на извадката и начина на събиране на данните, основните понятия и дефиниции, използвани в изследването, изчисляването на показателите и разпространението на информацията.

Наблюдението на работната сила е най-голямото регулярно извадково статистическо изследване на домакинствата, провеждано в Република България. То осигурява информация за икономическата активност на населението - заетостта и безработицата, в съответствие с международно приетите концепции и дефиниции. На базата на данните от наблюдението се изчисляват едни от най-важните показатели за икономическото и социалното развитие на страната - коефициентите на икономическа активност, заетост и безработица.

Информацията се използва от широк кръг потребители - правителството, синдикатите, бизнеса, научни организации и институти, редица международни организации, както и от останалите граждани.

Статистическа област