Премини към основното съдържание

Контакти в ЦУ на НСИ и ТСБ

Наблюдение на структурата на заплатите 2022

Отдел/Област Лице за контакт  Телефон  Електронна поща
При проблеми от техническо естество  02/9078440  [email protected]
При нужда от повече информация относно методологията на изследването
Статистика на труда , НИРД, иновации и информационно общество Тодор Давидков 02/9857 568 [email protected]
Емилия Милошева 02/9857 166 [email protected]
Горица Бакалова 02/9857 581 [email protected]
Мартин Рендов 02/9857 627 [email protected]
Благоевград Анка Петрова Димитрова 073/8896534 [email protected]
Весела Борисова Василева 073/8896522 [email protected]
Христина Ангелова Иванова 073/8896524 [email protected]
Гергана Крумова Йочева 073/8896524 [email protected]
Пенка Миткова Спасова 073/8896524 [email protected]
Бургас Димитринка Желязкова - управление и здравеопазване 056/851917 [email protected]
Атанаска Кръстева - търговия и обществено хранене 056/851942 [email protected]
Дарина Александрова - промишленост 056/851928 [email protected]
Жана Недева - строителство и транспорт 056/851939 [email protected]
Илияна Стоянова - финансови дейности и образование 056/851922 [email protected]
Дияна Горанова-Шидерова - социални дейности и услуги 056/851937 [email protected]
Варна Боряна Гаргова 052/575240 [email protected]
Наталия Петрова 052/575225 [email protected]
Диана Костадинова 052/575229 [email protected]
Вера Тодорова 052/575248 [email protected]
Велико Търново Даниела Дончева-услуги 062/614 515 [email protected]
Ивайло Милонов-услуги 062/614 527 [email protected]
Светлана  Братоева-промишленост и стоителство 062/614 522 [email protected]
Мая Блажева-промишленост и стоителство  062/614 520 [email protected]
Атанаска Добрева-търговия и обществено хранене 062/614 532 [email protected]
Видин Нели Евстатиева Върбанова 094/609277 [email protected]
Светла Владкова Симеонова 094/609269 [email protected]
Георги Петров Георгиев 094/609279 [email protected]
Ана Асенова Доцинска 094/609267 [email protected]
Вержиния Пламенова Живкова 094/609273 [email protected]
Ваня Стефанова Георгиева 094/609264 [email protected]
Юлия Спасова Петрова 094/609275 [email protected]
Таня Пламенова Йорданова 094/609271 [email protected]
Враца Аксения Валериева Христова 092/668663 [email protected]
Галина Илиянова Георгиева 092/668665 [email protected]
Петя Христова Маринова 092/668666 [email protected]
Ралица Николаева Спасова 092/668683 [email protected]
Валентина Иванова Маринова 092/668678 [email protected]
Кети Йорданова Иванова 092/668674 [email protected]
Мариела Сергеева Костова 092/668669 [email protected]
Магдалена Михайлова Йотова 092/668685 [email protected]
Валя Цветанова Панайотова 092/668670 [email protected]
Невена Григорова Игнатова  092/668684 [email protected]
Михаела Даниелова Григорова 092/668667 [email protected]
Габрово Даринка Радкова 066/819724 [email protected]
Ивета Иванова 066/819733 [email protected]
Марияна Драганова 066/819737 [email protected]
Добрич Антоанета Петкова 058/655316 [email protected]
Антоанета Харизанова 058/655328 [email protected]
Наталия Петрова 058/655329 [email protected]
Кърджали Жана Йорданова Стоянова-Стоева 0361/67055 [email protected]
Кюстендил Ивелина Атанасова Иванова - Тамакярска 078/559661 [email protected]
Илонка Росенова Иванова 078/559660 [email protected]
Гергана Миланова Христова 078/559663 [email protected]
Слави Петров Кашкин 078/559650 [email protected]
Ловеч Даниела Димитрова Цветкова 068/686 066 [email protected]
Рени Вълкова Минкова 068/686 074 [email protected]
Николай Йотов Найденов 068/686 080 [email protected]
Монтана Маргарита Езекиева 096/391828 [email protected]
Албена Стоянова 096/391816 [email protected]
Капка Петрова 096/391825 [email protected]
Пазарджик Христина Димитрова Янева 034/402725  [email protected]
Мариела Стоянова Кочева 034/402737  [email protected]
Георги Тодоров Ангелов 034/402733 [email protected]
Перник Цветелина Евтимова-Делчева 076/688667 [email protected]
Милослава Темелкова 076/688675 [email protected]
Милослава Димитрова 076/688661 [email protected]
Вероника Йорданова 076/688656 [email protected]
Плевен Емилия Тодорова 064/890416 [email protected]
Пловдив Николета Атанасова Малинова 032/658717 [email protected]
Мария Фердинандова Стоянова 032/658743 [email protected]
Разград Радостина Петкова 084/616115 [email protected]
Гергана Костова 084/616130 [email protected]
Иванка Георгиева 084/616124 [email protected]
Русе Марчела Киселова 082/811417 [email protected]
Наталия Георгиева 082/811422 [email protected]
Галина Лазарова 082/811424 [email protected]
Силистра Маргарита Николова Стойнова 086/818328  [email protected]
Веселина Кирилова Атанасова 086/818315 [email protected]
Сливен Светлана Манолова - Денева  - места за настаняване, услуги и бюджетни предприятия 044/613414 [email protected]
Мая Петрова - промишленост 044/613415 [email protected]
Добринка Паскова  - промишленост 044/613420 [email protected]
Диана Пирдопска - Петрова - строителство и транспорт 044/613 422 [email protected]
Ирена Добрева - търговия и обществено хранене 044/613424 [email protected]
Смолян Галина Гавраилова Чакърова 0301/67415 [email protected]
София (столица) Грета Минкова 02/9857451 [email protected]
Димитрина Иванова 02/9857418 [email protected]
Гергана Лозанова 02/9857422 [email protected]
Петър Петров 02/9857684 [email protected]
Маргарита Йотова 02/9857730 [email protected]
Сашка Бойчева Петрова 02/9857638 [email protected]
Софийска област Василка Петрова 02/9857235 [email protected]
Гергана Василева 02/9857213 [email protected]
Евгения Тепешанова 02/9857214 [email protected]
Камелия Костадинова 02/9857229 [email protected]
Капка Юрукова 02/9857117 [email protected]
Любов Йовинска 02/9857579 [email protected]
Магда Стамова 02/9857228 [email protected]
Мария Веселинова 02/9857186 [email protected]
Мирослава Матеева 02/9857152 [email protected]
Невена Белчева 02/9857226 [email protected]
Росица Иванчева 02/9857702 [email protected]
Силвия Венкова 02/9857227 [email protected]
Цветанка Попова 02/9857636 [email protected]
Стара Загора Даниела Трендафилова - услуги 042/619419 [email protected]
Иво Миланов - услуги 042/619416 [email protected]
Милена Желева - промишленост 042/619429 [email protected]
Нели Петрова - търговия 042/619420 [email protected]
Тоня Василева - промишленост 042/619414 [email protected]
Търговище Людмила Милева 0601/69430 [email protected]
Марияна Терзиева 0601/69425 [email protected]
Хасково Тонка Костова Тончева 038/608853 [email protected]
Николинка Йорданова Делчева 038/608851 [email protected]
Веселина Генчева Андонова 038/608876 [email protected]
Красимира Йорданова Русева 038/608863 [email protected]
Шумен Мирослав Малчев 054/850614 [email protected]
Диянка Иванова 054/850633 [email protected]
Мария Божинова-Борисова 054/850621 [email protected]
Елена Стоянова 054/850612 [email protected]
Росица Стоймерова 054/850635 [email protected]
Ямбол Красимира Георгиева - услуги 046/686317 [email protected]
Генка Панкова - промишленост и обществено хранене 046/686320 [email protected]
Емилия Петрова - строителство и транспорт 046/686324 [email protected]
Ралица Танева - търговия 046/686332 [email protected]