Премини към основното съдържание

Информационна система „Структура на работната заплата“

​Информационна система „Структура на работната заплата“ е достъпна в Интернет пространството на адрес https://soe.nsi.bg/.

ИС „Структура на работната заплата“ е достъпна чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Всеки респондент или счетоводна къща може да регистрира профил, като избере линк „Регистрация с КЕП“ от началната страница на системата. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа със системата, да се запознаете с указанията или c обучителното видео за нейното използване.

Данните от Част А на статистическата карта се попълват само в системата.

Информацията от Част Б може да се попълни по два начина:

  • чрез директно въвеждане в системата;
  • чрез импорт от външен файл (excel) - в част Б се избира бутон , като от падащото меню има възможност да се извършат следните действия:

- Сваляне на указанията за импорт;
- Сваляне на готов примерен excel файл за попълване;
- Обратно импортиране в системата на попълнен с данни excel файл.

Системата проверява за изпълнението на три типа условия, по отношение на:
1. формата и размера на променливите;
2. допустимите стойности за всяка променлива;
3. логическата обвързаност между променливите.

Моля не забравяйте, че отчетът Ви се счита за успешно подаден в НСИ, след натискане на бутон „Приключване“ и визуализиране на съобщение „Отчетът е приключен успешно“.

При въпроси, свързани с използване на информационна система „Структура на работната заплата“, се обръщайте към нас на тел. 02/9078 440 или ни пишете на e-mail: [email protected].

Контакти в ЦУ на НСИ и ТСБ за допълнителна информация.