Премини към основното съдържание

Проект „Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда и пилотното й прилагане за ревизия на данните за екологичните стоки и услуги“

Публикувано на: 30.05.2023 - 09:50

През месец май 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда и пилотното ѝ прилагане за ревизия на данните за екологичните стоки и услуги“, съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101112756 - 2022-BG-EGD.

Проектът се състои от два работни пакета (РП):
РП1. Разработване на методика за статистиката и сметките за околната среда
Целта на РП1 е разработването на единен писмен документ, съдържащ методологични и практически указания за статистиката и сметките за околната среда, включващ и резултатите от предходни проекти в областта. Методиката ще представлява практически инструмент за ефективно и ефикасно управление в съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика.
Очакваният резултат от прилагането на методиката е гарантиране на прозрачност на статистическата дейност, както и сравнимост, съгласуваност, точност и надеждност на статистическите данни за околната среда. Това ще допринесе за подобряване на качеството и сравнимостта на данните на национално и европейско ниво в дългосрочен план.
РП2. Ревизия на данните за екологичните стоки и услуги
Целта на РП2 е изготвянето на ревизирани данни за екологичните стоки и услуги в динамичния ред, докладван по Регламент № 691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда. Дейностите ще се основават на приключилия през 2019 г. проект „Разработване на методология за сметките за екологичните стоки и услуги“ (ESTAT-2019-PA5-E-ENVECO), в резултат на който бяха произведени и докладвани данните за екологичните стоки и услуги за 2019 и следващите години. Настоящият проект ще използва актуализираната методология за ревизия на данните за периода 2014 - 2018 година.
Очакваният резултат е осигуряване на последователност и качество на докладваните от България данни, което ще допринесе за подобряване на сравнимостта и качеството на европейско ниво.

Продължителността на проекта е 18 месеца и той ще приключи през октомври 2024 година.