Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България през април 2023 година

Публикувано на: 26.05.2023 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2023 г. са 675.0 хил., или със 14.3% над регистрираните през април 2022 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 33.0%, и със служебна цел - 20.7%.

През април 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 784.4 хил., или с 21.4% повече в сравнение с април 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.7% (287.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област