Премини към основното съдържание

Първа среща на междуведомствената работна група за координиране напредъка по целите на ООН

Публикувано на: 23.05.2023 - 13:26

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов откри първото заседание на междуведомствената работна група за координиране разработването и актуализирането на националния списък с показатели за наблюдение и отчитане по постигане на напредъка по целите на ООН за устойчиво развитие. Срещата, на която присъстваха над 50 души – на живо и онлайн, се проведе в хибриден формат в Гранитната зала на Министерския съвет. В срещата взеха участие Михаил Кончев – зам.-председател на НСИ, Радослав Миланов – директор на дирекция „Стратегическо планиране“ към Министерски съвет и Антон Гладнишки – началник на отдел в същата дирекция. Ръководителят на работната група и директор на Дирекция „Многосекторна статистика, методология и сътрудничество“ в НСИ Антоанета Илкова и Стоянка Стойкова, началник на отдел в НСИ, представиха организацията по изготвяне на Национален списък с индикатори по целите и резултатите и изводи от проведените консултации.

Съгласно постановление на Министерския съвет, председателят на НСИ е определен за координатор на процеса на разработването и актуализирането на националния списък с показатели за наблюдение на напредъка по целите за устойчиво развитие на ООН. Списъкът се изготвя от междуведомствена работна група, в която са включени представители на 30 институции и организации, сред които министерства, агенции, БАН и Националното сдружение на общините в Република България. Очаква се списъкът да бъде изготвен и публикуван на 18 юли.

„Напълно осъзнаваме отговорността, която бе гласувана на Националния статистически институт във връзка с координацията при разработването и актуализирането на националния списък с показателите за наблюдение на напредъка по постигане на целите на ООН за устойчиво развитие“, посочи доц. Атанасов при откриването на срещата. Той припомни, че целите за устойчиво развитие са общо 17, в които са включени общо 169 подцели. „Трябва да всички да работим в синхрон, защото в момента се поставя основата на нещо много повече от Национален списък с индикатори. Целите за устойчиво развитие са вплетени и ще бъдат все по-интегрирани в държавната политика и стратегия. Изпълнението на тези цели ще гарантира устойчиво развитие и повишаване на благосъстоянието на хората в България“, подчерта председателят на НСИ.