Премини към основното съдържание

Основни данни за културата в Република България през 2022 година

Публикувано на: 23.05.2023 - 11:00

През 2022 г. в страната функционират следните културни институции:

  •  186 музея с музеен фонд 7 804 хил. фондови единици;
  •  72 театъра, организирали 13 193 представления, посетени от 1 712 хил. зрители;
  •  49 библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни единици;
  •  85 кина с 227 киноекрана;
  •  3 319 читалища.
Прессъобщение
Статистическа област