Премини към основното съдържание

Инфлация и индекси на потребителските цени за април 2023 година

Публикувано на: 16.05.2023 - 11:00

През април 2023 г. месечната инфлация е 0.3% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за април 2023 г. спрямо април 2022 г. е 11.6%.

През април 2023 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението на цените в групите: облекло и обувки (+5.4%), разнообразни стоки и услуги (+1.0%), ресторанти и хотели (+1.0%), жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (+0.9%) и алкохолни напитки и тютюневи изделия (+0.8%). Намаление на цените е регистрирано в групите: развлечения и култура (-0.8%), съобщения (-0.5%) и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (-0.2%).

През април 2023 г. месечната инфлация, измерена с хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0.5% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за април 2023 г. спрямо април 2022 г. е 10.3%.