Премини към основното съдържание

Доходи, разходи и потребление на домакинствата през първото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 16.05.2023 - 11:00

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2023 г. е 2 394 лв. и нараства с 19.3% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2023 г. е 2 149 лв. и се увеличава с 18.0% спрямо същото тримесечие на 2022 година.

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява през първото тримесечие на 2023 г. в сравнение със същото тримесечие на 2022 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19.2 на 18.6 кг и на месо - от 9.5 на 9.2 килограма.

Прессъобщение