Премини към основното съдържание

Индекси на цените в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 15.05.2023 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 г. се повишава с 0.9% спрямо същото тримесечие на 2022 г. в резултат на понижение на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 8.6% и на повишение на индекса на продукцията от животновъдството с 36.8%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 5.9%, като в растениевъдството те се понижават с 12.8%, а в животновъдството се увеличават с 20.3%.

В растениевъдството, през първото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. най-висок спад отбелязват цените на техническите култури - с 22.9%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2022 г., като намалението на цените на техническите култури е с 16.0%.

В животновъдството, през първото тримесечие на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. цените на живите животни нарастват с 36.7%, а на продуктите от животновъдството - с 36.9%.  Спрямо 2022 г. увеличението е съответно с 16.7% и с 23.6%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за първото тримесечие на 2023 г. е по-висок с 5.6% спрямо същото тримесечие на предходната година и намалява с 1.5% спрямо 2022 година.

Най-голямо увеличение спрямо първото тримесечие на 2022 г. отбелязват цените на фуражите - с 25.3%, на посевния и посадъчен материал - с 23.2%, и на ветеринарномедицинските продукти - с 8.3%.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението при цените на: посевния и посадъчен материал - с 13.4%, фуражите - с 9.2%, и на ветеринарномедицинските продукти - с 3.1%.

Прессъобщение
Статистическа област