Премини към основното съдържание

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 12.05.2023 - 11:00

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 47.5 хил., или с 2.1%, спрямо края на декември 2022 г., като достигат 2.31 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 7.1%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.7%, и „Строителство“ - с 4.3%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 0.2% е регистрирано в дейност „Държавно управление; държавно обществено осигуряване“.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата e 1 882 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 0.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Транспорт, складиране и пощи“ - с 6.1%, „Добивна промишленост“ - с 5.6%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 5.3%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 4.2%.

Прессъобщение
Статистическа област