Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през март 2023 година

Публикувано на: 10.05.2023 - 11:00

През март 2023 г. се наблюдава намаление на оборота с 0.6% спрямо предходния месец по съпоставими цени в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление е отчетено в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1.6%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.5%). Увеличение се наблюдава в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 2.2%).

Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.1% спрямо същия месец на 2022 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Наблюдава се нарастване на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 12.3%) и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 1.7%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е отчетено намаление (с 1.8%).

Прессъобщение