Премини към основното съдържание

Datathon 2024

Дататон
 

През периода март - април Националният статистически институт ще проведе за втори път състезанието DATATHON за ученици. Периодът на провеждане на състезанието е само два месеца. Участието е възрастово сегментирано, отборно, като менторите ще трябва да работят само с един отбор.

Надпреварата ще бъде организирана на два етапа - първи етап решаване на определен казус онлайн и пресяване на участниците и втори етап - работа в рамките на 48 часа присъствено на допуснатите до 30 отбора. Предложеният формат на състезание има за цел да насърчи учениците и менторите да се включат и да опитат възможностите си при изработването на решение върху определена база данни. Набляга се на екипната работа, аналитичното мислене в група и визуализацията на предлагания краен продукт. Във втория етап е предвидена комуникация на изработеното решение, което те трябва да получат при колективната си работа на място, определено от НСИ. Смисълът на втория етап е в концентрацията и екипната работа в условия, които не са традиционни за тях. Съобразяването с лимитираното време също е начин те да покажат как се е сработил екипът и доколко менторът влияе върху работата на състезателите. Ще бъде видно и наличието на лидерски умения сред младежите.

На финала победителите от първо до трето място ще получат грамоти и парични награди /при възможност/, а всички останали - сертификат за успешно представяне.

DATATHON – НСИ – 2024 е състезание за надграждане на знанията и уменията в статистиката, менторството и лидерството сред учениците. НСИ обогатява инициативите си за все по-грамотни и все по-разбиращи статистиката бъдещи потребители на статистическата информация.

Сайт на състезанието: https://www.nsi.bg/datathon2024/