Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 04.05.2023 - 11:00

През първото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 748 жилищни сгради с 8 619 жилища, на 19 административни сгради/офиси и на 1 035 други сгради.

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради и други видове сгради намаляват, съответно с 5.5 и 3.4% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава увеличение на броя им с 5.6%.

Започнал е строежът на 1 272 жилищни сгради с 6 597 жилища в тях, на 8 административни сгради/офиси и на 517 други сгради.

Започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 0.2% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година. Броят на започнатите административни сгради и други видове сгради спада съответно с 27.3 и 9.6%.

Прессъобщение