Премини към основното съдържание

Проект „Усъвършенстване на хармонизираните индекси на потребителските цени, Дейност 1: Нови методологии за ХИПЦ - Подготвителна работа по внедряването на КОИКОП 2018“

Публикувано на: 05.04.2023 - 15:20

През април 2023 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Усъвършенстване на хармонизираните индекси на потребителските цени, Дейност 1: Нови методологии за ХИПЦ - Подготвителна работа по внедряването на КОИКОП 2018“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101103141-2022-BG-PRS.

Проектът обхваща следните дейности:

  • Изследване на възможността за конструиране на тегла за ХИПЦ, в случай че детайлните данни от наблюдението на домакинските бюджети (НДБ) съгласно КОИКОП 2018 все още не са налични;
  • Класифициране на съществуващата потребителска кошница по КОИКОП 2018;
  • Изследване на възможността за конструиране на ретроспективни серии на ХИПЦ според КОИКОП 2018.

Очакваният резултат от дейностите по проекта е, че ще бъдат направени първите стъпки към внедряването на КОИКОП 2018 в произвежданите от България ИПЦ/ХИПЦ, като ще бъдат проучени редица практически въпроси и ще бъде разработен план за тяхното решаване. Успешното изпълнение на планираните дейности ще бъде основа за  въвеждането на новата класификация от 2026 г. и за съставянето на ретроспективните серии на ХИПЦ.

Продължителността на проекта е 17 месеца и ще приключи през август 2024 година.