Премини към основното съдържание

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов посрещна мисия на ОИСР

Публикувано на: 28.03.2023 - 18:02

На 28 март 2023 г. започва тридневна мисия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Националния статистически институт (НСИ). Целта на посещението е технически преглед на България в процеса на присъединяване към международната организация. В рамките на мисията заместник-директорът на дирекция „Статистика и данни“ в ОИСР г-жа Аша Йохансон и г-н Жулиен Дюпон, началник на отдел и координатор по присъединяването, ще направят преглед на Правен инструмент 0417 - Препоръка на Съвета за добри статистически практики. Ръководството и експертите на НСИ ще запознаят представителите на ОИСР с дейността и напредъка на българската институция в следните области: правна и институционална рамка на официалната статистика; нефинансови сметки; държавна финансова статистика и дълг на публичния сектор; статистика на цените и паритети на покупателната способност; търговия по бизнес характеристики на предприятието и статистика на международната търговия със стоки; бизнес статистика и предприемачество; статистика на платежния баланс и международната търговия с услуги; статистика на труда; краткосрочна икономическа статистика; наблюдение на бизнес тенденциите и наблюдение на потребителите; статистическа инфраструктура; национални сметки и финансови сметки и баланси; икономически сметки за околната среда; разпределение на разходите; бюджет на времето и благосъстояние. На специална среща ще бъде обсъдено предаването на данни и метаданни към ОИСР, както и следващите стъпки за присъединяването на България към организацията.  

„Вашата визита е много важна за нас, тъй като членството на България в ОИСР е сред основните цели на нашата външна политика, както и един от приоритетите в дейността на НСИ“, заяви председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов при посрещането на мисията на ОИСР. „Присъединяването ни към организацията ще е логическото продължение и следваща ключова стъпка в изграждането на модерно демократично общество и просперираща пазарна икономика. То ще доведе до допълнително признание за стабилността, потенциала и привлекателността на нашата икономика за инвеститорите, но и ще бъде гарант за постоянния ангажимент на България към изработването и прилагането на политики за социално и икономическо благополучие“, посочи доц. Атанасов. Според него предоставянето на надеждна, съпоставима и навременна статическа информация е изключително важно условие за приемането на България за пълноправен член на ОИСР.

От своя страна г-жа Камелия Димитрова от дирекция „Външно икономически отношения и сътрудничество за развитие“ в МВнР посочи, че ролята на статистиката за обществото е изключително важна. „Вярвам, че добрата статистика може да докаже прозрачността и отчетността при формирането на политики във всички сектори, което заедно с лидерството, е от съществено значение за доброто управление.“ - добави тя.

„Това е първата ни мисия в България и чутото от нас до момента показва колко важна е статистиката за Вашата страна“ - изтъкна в отговор г-жа Йохансон.

Организацията и координацията на процеса по приемането на България за член на ОИСР са регламентирани с Постановление на Министерския съвет № 242 от 11 август 2022 г., в което НСИ е определена за водеща институция по правен инструмент OECD/LEGAL/0417 - Препоръка на Съвета за добри статистически практики. В тази област са включени изисквания, свързани с организацията, ясен мандат на институциите в рамките на Националната статистическа система за събирането на данни, осигуряването на професионална независимост на статистическите власти, осигуряване на адекватни човешки, финансови и технически ресурси, защита на поверителността на доставчиците на данни, осигуряване на безпристрастност, обективност и прозрачност и други.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е международна организация, в която членуват 38 от развитите държави в света. ОИСР е форум на представителната демокрация и пазарната икономика, който позволява сравнение между държавите по отношение на политическия и икономически опит, идентифицирането на добри практики, координирането на политики и др. ОИСР провежда и едно от най-авторитетните и мащабни международни изследвания за грамотността Programme for International Student Assessment – PISA (Програмата за международно оценяване на учениците), в което участва и България.