Премини към основното съдържание

България и ЕС: Паритети на покупателната способност и брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2022 година (прогнозни оценки)

Публикувано на: 23.03.2023 - 16:30

През 2022 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, 161% и 134% над средното за ЕС. България е държавата членка с най-нисък БВП на човек от населението с 41% под средното за ЕС равнище.

Прессъобщение