Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през януари 2023 година

Публикувано на: 10.03.2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през януари 2023 г. намалява с 3.0% в сравнение с декември 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 10.9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.0%, и в преработващата промишленост - с 1.9%.

През януари 2023 г. е регистрирано понижение с 4.3% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 година.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.9%, и в добивната промишленост - с 18.5%, а увеличение -
в преработващата промишленост - с 4.0%

Прессъобщение