Премини към основното съдържание

Дейност на местата за настаняване през януари 2023 година

Публикувано на: 10.03.2023 - 11:00

През януари 2023 г. в страната са функционирали 2 066 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 59.3 хил. стаи и 121.7 хил. легла в тях. В сравнение с януари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 21.4%, а броят на леглата в тях - с 18.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2023 г. е 1 032.4 хил., или с 47.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2023 г. се увеличава с 50.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 439.5 хиляди.

Приходите от нощувки през януари 2023 г. достигат 77.6 млн. лв., или с 60.1% повече в сравнение с януари 2022 година.

Статистическа област