Премини към основното съдържание

Проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“

Публикувано на: 09.01.2023 - 17:30

През август 2022 г. Националният статистически институт успешно приключи работа по проект „Подобряване на данните за кръгова икономика - отпадъци от опаковки и строителни отпадъци“ съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 - 2020-BG-CEPCW. Проектът беше с продължителност 18 месеца - от март 2021 г. до август 2022 година.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта са постигнати заложените в него специфични и основни цели:

  • подобряване на качеството на показателите за кръговата икономика;
  • подобряване на статистиката за отпадъците от опаковки (в т.ч. тънките пластмасови торбички) и строителните отпадъци;
  • разработване на експериментални сметки за строителни отпадъци.
 

Прессъобщение