Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през ноември 2022 година

Публикувано на: 10.01.2023 - 11:00

Индексът на промишленото производство през ноември 2022 г. се увеличава с 0.7% в сравнение с октомври 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени .

Ръст спрямо предходния месец е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 33.6%, а намаление - в преработващата промишленост (с 1.9%) и в добивната промишленост (с 0.1%).

През ноември 2022 г. е регистрирано нарастване с 4.7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 8.7%, а спад - в добивната промишленост (с 10.4%) и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ (с 5.6%).

Прессъобщение