Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през ноември 2022 година

Публикувано на: 10.01.2023 - 11:00

През ноември 2022 г. се наблюдава увеличение на оборота с 2.2% в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец по съпоставими цени. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Ръст е отчетен при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 5.6%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 3.1%), докато в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава намаление (с 0.5%).

Оборотът в търговията на дребно нараства с 4.7% спрямо същия месец на 2021 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Наблюдава се ръст на оборота при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 14.9%) и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 8.8%). Спад е отбелязан в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 6.4%).

Прессъобщение