Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2022 година

Публикувано на: 30.12.2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2022 г. са 501.2 хил., или с 8.9% над регистрираните през ноември 2021 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.2%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 25.7%, и със служебна цел - 25.1%.

През ноември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 671.5 хил., или с 52.8% повече в сравнение с ноември 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.4% (250.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Прессъобщение
Статистическа област