Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през октомври 2022 година

Публикувано на: 09.12.2022 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.7% през октомври 2022 г. в сравнение с предходния месец. Нарастване на продукцията е отчетено при гражданското/инженерното строителство с 0.8%, а при сградното строителство - с 0.6%.

Спрямо октомври 2021 г. строителната продукция се увеличава с 1.8%. Повишение е отчетено както при сградното строителство с 1.9%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 1.8%.

Прессъобщение
Статистическа област