Премини към основното съдържание

Среща на високо равнище на тема „Сътрудничество в областта на статистиката в контекста на дискусията за присъединяването към ОИСР и членството в Европейската статистическа система“

Публикувано на: 06.12.2022 - 11:00

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов участва в среща на ръководителите на националните статистически служби на Хърватия, Румъния и България и представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на тема „Статистическото сътрудничество в контекста на дискусията за присъединяването към организацията и членството в Европейската статистическа система“. Събитието беше организирано от Хърватското статистическо бюро и се проведе в Загреб.

По време на срещата беше представен процесът по присъединяване на държавите към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и се разискваха въпроси за ролята на националните статистики  в него, както и координацията на дейностите и възможностите за сътрудничество между кандидатите.

Председателят на НСИ направи презентация на Националната статистическа система на България - Националната статистическа програма, органите на статистиката и дейността, която НСИ развива  като част от ЕСС и в процеса по присъединяването на страната към ОИСР.

Генералният директор на Хърватското статистическо бюро Лидия Бркович приветства представителите на ОИСР и делегациите на националните статистически служби на Румъния и България и им благодари за присъствието и подкрепата за провеждането на тази среща.