Премини към основното съдържание

Изследване на насилието, основано на пол EU-GBV, 2021

Публикувано на: 25.11.2022 - 11:40

В отговор на все по-нарастващата необходимост от статистически данни за разпространението на насилието над жени, Националният статистически институт се включи в работата по проект, иницииран от Европейската комисия, за провеждане на изследване и осигуряване на такава информация. Целта е чрез използването на единна методология и хармонизиран инструментариум да се осигурят надеждни, сравними, представителни данни за разпространението, честотата, интензитета и тежестта на насилието над жени на национално ниво и в страните - членки на Европейския съюз.

Данните от изследването показват, че сред жените на възраст 18 - 74 години:

  • 11.9% са преживели поне един случай на физическо или сексуално насилие някога през живота си като възрастни, без значение кой е извършителят и каква е връзката помежду им;
  • 20.5% са преживели един или повече случаи на насилие от интимен партньор. Включват се психическо, сексуално и физическо насилие (в т.ч. заплаха);
  • Младите жени (на възраст между 18 и 29 години) са изложени на най-голям риск от насилие от интимен партньор. Всяка трета жена на възраст 18 - 29 г. е била насилвана от настоящ или бивш партньор (36.3%);
  • Почти всяка десета жена (9.5%) е преживяла физическо (включително заплахи) или сексуално насилие от лица в домакинството;
  • 12.2% от жените са преживели сексуален тормоз на работното място от мъж, с когото са в професионални взаимоотношения;
  • 28% са преживяли физическо или емоционално насилие в детството си от един от двамата родители;
  • Две от три жени считат, че насилието над жени от страна на интимните им партньори в България се среща много или доста често.
Прессъобщение
Статистическа област