Премини към основното съдържание

Индекси на цените в селското стопанство за третото тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 15.11.2022 - 11:00

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2022 г. се повишава с 45.5% спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на повишаване на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 47.7% и на продукцията от животновъдството - с 28.6%.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст от 39.0%, като в растениевъдството те се увеличават с 40.4%, а в животновъдството - с 28.4%.

В растениевъдството през третото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. най-висок ръст отбелязват цените на зърнените култури - с 63.0%, и на техническите - с 22.5%.

Тенденцията се запазва и спрямо 2021 г., като нарастването на цените на зърнените култури е с 54.0%, а на техническите култури - с 18.3%.

В животновъдството през третото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват с 30.3%, а на продуктите от животновъдството - с 27.4%.  Спрямо 2021 г. увеличението е съответно - с 30.4 и с 26.9%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 38.4% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 39.9% спрямо 2021 година.

Най-голямо увеличение спрямо третото тримесечие на 2021 г. отбелязват цените на минералните торове - със 122.0%, на фуражите - с 36.0%, и на електроенергията и горивата - с 32.1%.

Спрямо предходната година цените им също се запазват най-високи, като увеличението при минералните торове е със 119.0%, при фуражите - с 35.5%, и при електроенергията и горивата - с 36.3%.

Прессъобщение
Статистическа област