Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през септември 2022 година

Публикувано на: 10.11.2022 - 11:00

Индексът на промишленото производство през септември 2022 г. намалява с 1.7% в сравнение с август 2022 година. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.4%, а увеличение в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 1.4%.

През септември 2022 г. е регистриран ръст с 11.0% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

На годишна база увеличение на промишленото производство е отчетено в: преработващата промишленост - с 13.8% и производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%, а понижение в добивната промишленост - с 2.4%.

Прессъобщение