Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 04.11.2022 - 11:00

През третото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 159 жилищни сгради с 14 708 жилища, на 14 административни сгради/офиси и на 1 213 други сгради.

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 17.0%, на административни сгради - с 55.6%, а издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 2.5% повече.

Започнал е строежът на 1 559 жилищни сгради с 8 823 жилища в тях, на 11 административни сгради/офиси и на 669 други сгради.

Започнатите нови жилищни сгради и други видове сгради нарастват съответно с 14.9 и 16.3% в сравнение с третото тримесечие на 2021 година. При административните сгради е регистриран спад с 21.4 %.

Прессъобщение