Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, септември 2022 година

Публикувано на: 28.10.2022 - 11:00

Общият индекс на цените на производител се увеличава с 6.8% през септември 2022 г. спрямо предходния месец. Значителен ръст е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.6%, в добивната промишленост - с 6.5%, и в преработващата промишленост - с 0.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 9.2% през септември 2022 г. спрямо предходния месец. Ръст е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15.5%, в добивната промишленост - с 2.0%, и в преработващата промишленост - с 1.7%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 56.8% през септември в сравнение със същия месец на 2021 година. Съществен ръст е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 148.3%, преработващата промишленост - с 22.7%, и в добивната промишленост - със 17.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства със 78.1% в сравнение със септември 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 147.0%, преработващата промишленост - с 31.2%, и добивната промишленост - с 14.1%.

Прессъобщение