Премини към основното съдържание

Индекси на строителната продукция през август 2022 година

Публикувано на: 10.10.2022 - 11:00

Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.5% през август 2022 г. в сравнение с предходния месец. Увеличение на продукцията е отчетено както при сградното строителство, така и при гражданското/инженерното строителство - по 0.5%.

Спрямо август 2021 г. строителната продукция нараства с 1.0%. Увеличение е отчетено при сградното строителство - с 3.3%, докато при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление с 2.0%.

Прессъобщение
Статистическа област