Премини към основното съдържание

Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужденци в България през август 2022 година

Публикувано на: 29.09.2022 - 11:00

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2022 г. са 744.9 хил., или с 18.9% над регистрираните през август 2021 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2022 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 44.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.6%, и със служебна цел - 15.7%.

През август 2022 г. посещенията на чужденци в България са 1 897.3 хил. (табл. 2 от приложението), или с 23.4% повече в сравнение с август 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.3% (707.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Прессъобщение
Статистическа област