Премини към основното съдържание

Дейност на местата за настаняване през юли 2022 година

Публикувано на: 12.09.2022 - 11:00

През юли 2022 г. в страната са функционирали 3 615 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 144.0 хил. стаи и 327.9 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 18.2%, а броят на леглата в тях - с 16.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юли 2022 г. е  5 385.2 хил., или с 26.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2022 г. се увеличава с 18.2% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 1 322.3 хиляди.

Приходите от нощувки през юли 2022 г. се увеличават с 46.7% в сравнение с юли 2021 г. и достигат 386.6 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 64.5%, така и от български граждани - с 18.4%.

Прессъобщение
Статистическа област