Премини към основното съдържание

Индекси на промишленото производство през юли 2022 година

Публикувано на: 09.09.2022 - 11:00

Индексът на промишленото производство нараства с 0.9% през юли 2022 г. спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 12.7%, в добивната промишленост - с 3.9%, а намаление в преработващата промишленост - с 1.6%.

През юли 2022 г. е регистриран ръст със 17.7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2021 година.

Ръст спрямо юли 2021 г. е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 51.7%, добивната промишленост - със 17.9%, и преработващата промишленост - с 12.1%.

Прессъобщение