Премини към основното съдържание

Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през юли 2022 година

Публикувано на: 09.09.2022 - 11:00

През юли 2022 г. не се наблюдава изменение на оборота по съпоставими цени спрямо предходния месец в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Намаление с 3.5% е отчетено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Увеличение с 2.0 и 1.2% съответно е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали.

Оборотът в търговията на дребно намалява с 0.7% през юли 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. въз основа на календарно изгладени данни.

Спад с 10.2% е отчетен при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Увеличение с 5.0% се наблюдава при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и с 4.0% при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали.

Прессъобщение