Премини към основното съдържание

Заетост и безработица - годишни данни 2021

Публикувано на: 18.08.2022 - 14:20
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ Заетост и безработица - годишни данни 2021.

Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Изданието съдържа:
1. Методологични бележки - основни понятия и дефиниции, използвани в изследването.
2. Основни средногодишни данни за периода 2015 - 2021 година.
3. Подробни средногодишни данни за 2021 г. за броя и основните характеристики (пол, възраст, местоживеене, образование и др.) на заетите и безработните лица и лицата извън работната сила - общо за страната, по статистически райони и по области.
4. Международни данни за 2021 година.
 
Цена на CD: 14.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва:
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област