Премини към основното съдържание

Бюджети на домакинствата в Република България 2021

Публикувано на: 18.08.2022 - 13:45
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) публикация Бюджети на домакинствата в Република България 2021.

Публикувани са данни от репрезентативното изучаване на бюджетите на домакинствата в страната за периода 2012 - 2021 година. В изданието са представени резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях по социално-демографски признаци, размер на доходите по източници на постъпленията, размер на разходите по предназначение, потребление на основни хранителни продукти и калорийното им съдържание. Наблюдението е тримесечно, като общо за всяко тримесечие се наблюдават по 3 060 домакинства.

Резултатите от наблюдението на домакинствата и лицата в тях са представени в групировки по признаците: местоживеене, размер на домакинството, брой на заетите лица в домакинството, брой на децата в домакинството, годишен общ доход на лице от домакинството, наличие на пенсионери в домакинството, професионален и социално-икономически статус на главата на домакинството и децилни групи.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и се предлага за закупуване в електронен вариант (CD).

Цена: 15.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“,
гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния  ред:
 В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
 По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ