Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 18.08.2022 - 11:00

През второто тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица е 4.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.0%.

Прессъобщение
Статистическа област