Премини към основното съдържание

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2022 година

Публикувано на: 19.05.2022 - 11:00

През първото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица е 4.9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.7%.

Прессъобщение
Статистическа област