Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през май 2013 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2013 г. са 361.9 хил., или с 3.9% над регистрираните през май 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 31.8%, и със служебна цел - 22.5%.
През май 2013 г. посещенията на чужденци в България са 634.8 хил., което е с 4.8% над нивото от май 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.3%, както и при посещенията с други цели - с 3.8%, докато служебните пътувания намаляват със 7.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: