Премини към основното съдържание

Административно-териториално и териториално деление на Република България към 31.12.2021 година

Публикувано на: 05.05.2022 - 11:00

Към 31 декември 2021 г. Република България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 160 кметства. Броят на населените места в Република България към 31 декември 2021 г. е 5 257 (в т.ч. градове - 257, и села - 5 000), а на селищните образувания - 165 (в т.ч. с национално значение - 8, с местно значение - 157).

Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население – 1 307 439 души. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин - 78 814 души.

Прессъобщение
Статистическа област