Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през април 2013 година

През април 2013 г. в страната са функционирали 1 877 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 56.9 хил., а на леглата - 115.3 хиляди. В сравнение с април 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 9.8%, докато леглата в тях намаляват с 4.7%.
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 583.4 хил., или с 11.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 26.4 млн. лв., или с 11.5% по-малко в сравнение с април 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: