Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през първото тримесечие на 2013 година (предварителни данни)

През първото тримесечие на 2013 г. 550.3 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 84.4%, са пътували само в страната, 12.9% - само в чужбина, а 2.7% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се понижава с 12.3%, като броят на пътувалите в страната намалява с 14.4%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 5.2%. Средният разход на едно лице за лични пътувания както в страната, така и в чужбина намалява съответно с 22.2 и 20.8%. Средният разход за професионални пътувания на лице в страната намалява с 3.4%, докато в чужбина се увеличава със 72.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: