Премини към основното съдържание

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица през 2021 година

Публикувано на: 26.04.2022 - 11:00

През 2021 г. на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 8 807 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2020 г. броят им намалява с 92, или с 1.0%.

Броят на заведените на отчет в ДПС през 2021 г. малолетни и непълнолетни е 2 776, a снети от отчет в ДПС са 2 599 лица.

Прессъобщение
Статистическа област