Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2013 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2013 г. са 309.4 хил., или с 6.8% под регистрираните през април 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.2%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.6%, и с цел почивка и екскурзия - 21.2%.
През април 2013 г. посещенията на чужденци в България са 467.2 хил., което е с 1.2% над нивото от април 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - със 7.9%, докато служебните пътувания и посещенията с други цели намаляват съответно с 2.8 и 2.0%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: