Премини към основното съдържание

Видеоуроци по статистика и иконометрия

Видеоуроци по статистика и иконометрия
Видеоуроци по статистика и иконометрия - за да повишите знанията си за статистическата наука и практика, Ви предлагаме две колекции от видеоуроци по статистика и иконометрия, разработени и предоставени безвъзмездно на НСИ от образователния сайт www.статистика.бг като израз на доброто сътрудничество. Видеоуроците са в лесноразбираем формат, така че да запознаят любознателните с основните понятия и методи в статистиката и иконометрията и да илюстрират нагледно приложението им в практиката.