Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през март 2013 година

През март 2013 г. в страната са функционирали 1 830 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 52.5 хил., а на леглата - 104.7 хиляди. В сравнение с март 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 8.5%, а на леглата в тях - с 6.1%.
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 632.0 хил., или с 9.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки достигат 30.0 млн. лв., или с 5.4% повече в сравнение с март 2012 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: