Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2013 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2013 г. са 308.8 хил., или с 0.2% над регистрираните през март 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 56.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 27.5%, и с цел почивка и екскурзия - 15.8%.
През март 2013 г. посещенията на чужденци в България са 352.7 хил., което е с 4.7% над нивото от март 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.6%, и при служебните пътувания - с 11.8%, докато посещенията с други цели намаляват с 3.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: