Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2013 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2013 г. са 246.0 хил., или със 7.6% по-малко отколкото през предходния месец и с 8.7% над регистрираните през февруари 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 62.4%, следвани от пътуванията със служебна цел - 22.5%, и с цел почивка и екскурзия - 15.1%.
През февруари 2013 г. посещенията на чужденци в България са 320.2 хил., което е с 9.0% по-малко в сравнение с предходния месец и с 14.5% над нивото от февруари 2012 година. Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия - с 16.4%, и при посещенията с други цели - с 26.0%, докато служебните пътувания намаляват с 13.3%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: